Tìm kiếm sim số

Cách tìm kiếm số: nhập số yêu thích và gõ enter ( chú ý: đối với sim 11 số và viettel thì không có số 0).